Sveriges gränsförändringar genom historien

Gränser en nymodighet När blev Sverige riket Sverige? Det vi idag ser som självklarhet, att världen består av ett par hundra självständiga stater med fasta gränser, är i historiskt perspektiv en relativ nymodighet. Nationalstaten som idé – ett etniskt homogent folk, ett starkt centralstyre samt gränser att bevaka - dyker upp i Europa under sena...

Läs mer →