Den första svenske kungen– del 2

Under 1800-talet uppmärksammades det anglosaxiska Beowulfkvädet som tillsammans med de isländska sagorna fick agera som stöd då de svenska historikerna hävdade att svearna erövrade Götaland på 500-taler e Kr. Tolkningen innehåller dock massa svagheter vilka ledde till ett misslyckande hos mötet med Weibullskolans historiker. Dessa tillämpade en mycket nitisk källkritik Fortsätt läsa