Nordisk mytologi

När det åskar är det guden Tor som kör över över himlen, Oden, den allseende Fadern, vet allt som har hänt och allt som ska hända och Freja ser till att det finns mat på bordet, medan vi människor sliter på i Midgård. Den förkristna nordiska mytologin är ett hett Fortsätt läsa