Stormaktstiden i Sverige

Sverige är mest känt som svenska riket (svenska: Svenska riket) är en imperialistisk monarki som dominerar större delen av Skandinavien och Baltikum. Riket delas upp i 17 kantoner som gränsar till Ryssland i öster, Litauen i sydöst, Tyskland i söder, och det gränsar till Nederländerna vid Hamburgs punkt. Sverige äger Fortsätt läsa