Gustav Vasa

Gustav Vasa

Regenten som de allra flesta av oss känner igen även idag som den regent som gav namn till det internationellt kända vasaloppet. Gustav Vasa var dock inte bara duktig på att åka skidor utan som kung i Sverige mellan 1523 och fram till sin död 1560 arbetade han kontinuerligt med att försöka stärka kungamakten i Sverige. Han var erkänd som en ledare som styrde sina mannar med en riktig järnhand och byggde mot alla odds en riktigt stark statsmakt.

På väg mot den svenska kronan

Gustav Vasa föddes under våren 1496 i Uppland och anslöt sig mycket tidigt till det så kallade Sture partiet vilket kämpade mot den danske kungen Kristian II men även mot Kalmarunionen vilken var mycket dansk dominerad. 1518 deltog Gustav Vasa vid slaget i Brännkyrka och besegrade här den danske kungen. Han blev dock tillfångatagen men lyckades undfly efter en tid hos danskarna. Under Stockholms blodbad 1520 avrättades Gustavs egen far Erik tillsammans med drygt 80 andra offer. Gustav lyckas återigen undkomma och skapar ett uppror i dalarna mot unionskungarna. Gustav och hans upprorsmakare fick tillslut lön för mödan och ett befrielsekrig för att göra Sverige till ett fritt rike startade 1521. Under 1522 skapade de sig en allians med Lübeck 1522, Kristian II blev avsatt och den 6e juni 1523 kröns Gustav Vasa till Sveriges konung.

Bondeuppror och missnöjet växer

Under Gustav Vasas styre införde man protestantism som den dominanta religionen i Sverige. Landet som varit katolskt under en längre period blev ett splittrat land. Inom det egna landet blev missnöjet stort när kungen och hans män också lade sig i vad och vart bönderna fick sälja sitt kött.  Missnöjet växte och ledde till många olika bondeuppror. Gustav Vasas vilja till att stärka kungamakten kom med ett högt pris för många i den svenska befolkningen. Bland annat fick bönderna det mycket svårt när bland annat skattetrycket blev alltför högt vilket ledde till flertalet uppror som raskts slogs ner av kungens män. Dackefejden brukar nämnas som det allra största upproret vilket ägde runt mellan 1542–1543 mitt i mörka Småland. Gustav Vasa och hans män fick det svårt med att besegra de listiga smålänningarna och det var inte förens ledaren för upproret, Nils Dacke, stupade som Gustav Vasa återtog kontrollen över hela Sverige igen.

Arvmonarki

Gustav Vasa stod för en lång radda av nya politiska beslut och samlade ofta sina närmaste män för att rådfråga konsekvenserna av ett nytt förslag. 1544 fick Gustav Vasa igenom att kungariket Sverige skulle bli arvkungadöme. Förslaget innebar att den äldsta sonen och i sin tur dess manliga arvingar skulle få ärva den svenska tronen. I och med beslutet grundades härmed ätten Vasa som skulle sitta på tronen i 133 år och sluta med Drottning Kristinas abdikering 1654. Gustav Vasa har beskrivits med motsatsorden orden ”vår landsfader” men även med orden ”en riktig tyrann” och oavsett hur man ser på det så är trots allt Gustav Vasa den som startade stormaktstiden i Sverige, trots att han förmodligen inte visste det själv då.

Arvmonarki
Arvmonarki

Relaterade inlägg