Riktes histora – del 1

Riktes histora

Sverige är ett land som trots sin lilla storlek står sig starkt ute i världen, vi erbjuder en allmän utbildning som är bättre än i många andra länder. Den hjälp och stöd invånare kan få är bättre än på många andra ställen, sjukvården är en självklarhet för alla och bara vår föräldraförsäkring står ut från mängden när man börjar ta en titt på hur andra länder har det. Sverige värnar om sina invånare och här är avtal när det gäller arbete och mycket anat i toppklass, alla ska vara garanterade semester, semesterersättning och raster. Men för att komma till den punkt vi nått idag så måste vi börja någonstans.

Nämnt av romare

I det som idag är Sverige hittade man fynd av mänskligt liv nere i Skåne som är upp till 13 000 år gamla, i skrift var det den romerske historien Tacitus som först refererade till svenskarna 100 e Kr. Han talade om de vapenföra svionerna i norr med vilka romarna hade handelsutbyte. I Mälarregionen  finns arkeologiska lämningar efter handelsstaden Birka, en stad som ger oss en bild av hur blomstrande handeln var där under 700- och 800-talen. De svenska vikingarna kontrollerade på den tiden östra Europas handelsvägar ända ner till Konstantinopel. Ansgar, som var den första kristne missionären, hade Birka som bas när han på 830-talet försökte göra Sverige kristet.

Expansion

Svealandskapen, Östergötland och Västergötland, som är kärnan till dagens Sverige, var en enhet under styret av en gemensam kung på 1100-talet, det var först 1350 som Sverige fick en landslag vilken gällde över hela riket. Gränserna för landet som finns idag var dock inte desamma på denna tid, det tog 200 år av expansion längs den finska kusten innan Finland hade infogats under den svenska kronan i början på 1300-talet.

En union föds

Man gick tillsammans med de andra nordiska länderna in i en union år 1397, då under den danska drottningen Margareta, den så kallade Kalmarunionen. Detta var först och främst en frösvarallians som riktades mot tyska furstar och de tyska städer som ingick i Hansaförbundet, ett förbund som kontrollerade handeln i Östersjöområdet. Men under 1400-talet drabbades Sverige av en konflikt som ledde till många uppror inom unionen. Den danske kungen Kristian II besegrades i början av 1520-talet i en resning som leddes av Gustav Vasa, den svenske kungen som valdes 1523. Det nya svenska kungadömet bestod då av Sverige – Finland, men inte Skåne, Halland och Blekinge. Inte heller Bohuslän, Jämtland, Härjedalen och Gotland, dessa erövrades först under 1600-talet från Danmark och Norge.

Misslyckad invasion

Gustav Vasa, som regerade fram till sin död 1560, lade grunderna till Sveriges riksadministration, rättsväsendet, vår militär och utbildningsväsendet. Samtidigt som detta skedde så inledde man den Svenska expansionen i Baltikum. Man kunde efter en seger mot Danmark och framgångar i det 30 åriga kriget se Östersjön som ett innanhav. Efter detta var det dags för det Nordiska kriget som inleddes år 1700 då Sverige anfölls av koalitionen Ryssland, Polen och Danmark. En rad svenska segrar bröts 1709 då Sveriges konung Karl XII gav sig på att försöka invadera Ryssland, men detta resulterade i att stormaktsväldet föll samman och  man förlorade istället de besittningar man hade i Baltium.

Relaterade inlägg