Sveriges förhistoria

Sveriges förhistoria

Den svenska förhistorien brukar man räkna från när de första människorna bosatte sig i Sverige efter istidens slut fram tills medeltiden startade. Denna tidsepok delas sedan in i tre olika delar vilket är Stenåldern, Bronsålder och Järnåldern.

De första människorna som bosatte sig i Skandinavien beräknas vara cirka 14 000 år sedan. Men forskare inom detta ämne tror dock att människor rest och bott i Sverige även tidigare än detta innan istiden började som sedan varade under cirka 100 000 år. På grund av det kallare klimatet var de dock tvungna att emigrera. I Skandinavien räknar man med att den förhistoriska tiden slutar i mitten av 1000-talet e.Kr. efter Vikingatiden och innan Medeltiden tar sin början.

Stenåldern

På många andra platser i världen fanns det även en Kopparålder innan Stenåldern. Men tack vare istiden i Skandinavien finns detta inte i Sveriges förhistoria. Sveriges förhistoria startar istället med Stenåldern som delas in i tre olika etapper. Dessa tre etapper kallas för Paleolitikum, Mesolitikum samt Neolitikum. Man kan lära sig mer om de olika etapperna och de olika tidsåldrarna på Historiska Museet som är öppet för allmänheten.  Paleolitikum varade cirka 12 000 f.Kr. till cirka 10 000 f.Kr. Därefter kom Mesolitikum som varade fram till cirka 4 000 f.Kr. Från denna epok har man hittat flera utgrävningar bland annat i norra delen av Sverige. Den sista etappen i Stenåldern är Neolitikum som sträcker sig från 4 000 f.Kr. fram till 1 700 f.Kr.

Bronsåldern

Bronsåldern är en betydligt kortare tidsepok i jämförelse med Stenåldern. Bronsåldern börjar där Stenåldern slutar 1 700 f.Kr. och pågår fram till 500 f.Kr. Bronsåldern har fått sitt namn efter att man under denna tiden började ersätta tidigare hällkistor med rösen. Dessutom ersatte man många av föremål som var byggda eller tillverkade av flinta och andra bergarter med just brons. Av denna metall började man även tillverka mycket smycken och vapen. Under den tidigare delen av Bronsåldern började även järn att förekomma som material även om det var betydligt dyrare och väldigt sällsynt. Under denna tidsepok började man även med ett ny form av gravsättning där man istället kremerade kroppen. Detta ersatte då de traditionella rösena.

Järnåldern

Den sista tidsepoken som räknas till Sveriges förhistoria är Järnåldern. Järnåldern delas in i 5 olika etapper som är Förromersk Järnålder som varade mellan 500 f.Kr. till Kristus födelse. Den Romerska Järnåldern startar efter Kristus födelse fram till Folkvandringstiden som påbörjade 375 e.Kr. Efter denna etapp började Vendeltiden som varade mellan 550 e.Kr. fram till 800 e.Kr och efter detta började Vikingatiden som varade fram till cirka 1050 e.Kr.

Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern är fortfarande tre tidsepoker som forskare fortfarande diskuterar och forskar i. Det finns många delar som fortfarande är gråa områden och som man inte har hittat historiska bevis för. Man baserar mycket av faktan på några utgrävningar och föremål som man har hittat runt om i Sverige. Men även baserat på hur befolkningen ser ut i Sverige idag.

 

Relaterade inlägg