Utvandringen till Amerika

Utvandringen till Amerika

Med den massiva flykt som pågått i världen är de svårt att komma ihåg hur detta hänt tidigare runt om i hela världen, människor har utvandrat på grund av krig, hunger och arbetsbrist. Även om vi idag tycker det flödar in massor med människor till vårt land så får vi inte glömma bort hur vi en gång i tiden utvandrade, på grund av den kraftiga befolkningstillväxten i landet så valde ungefär 1.5 miljoner svenskar att utvandra mellan 1850 – 1930, utav dessa tog sig ungefär 1.2 miljoner hela vägen över Atlanten till Nordamerika.

Lovande utsikter

Denna utvandring berodde på att ungdomsantalet fördubblades från 1825 till sekelskiftet, detta innebar att efterfrågan på arbete och bostäder i landet blev mycket högre än det varit innan och det blev tufft att försörja sig själv och familjen. Samtidigt som utsikterna i Sverige såg små ut så började de Nordatlantiska transportföretagen marknadsföra det lockande landet, här kunde efterfrågan på jord mötas av Homestead Act som erbjöd mark till en billig penning. Cirka 17 procent av de som föddes under 1860-talet lämnade Sverige under utvandringen till USA, tar man istället en titt på de som hann bli i alla fall 20 år så var det var fjärde person som lämnade Sverige och de flesta av de som lämnade landet kom från Småland, Öland, Halland, Östergötland och däromkring.

Möjligheternas land

Man attraherades av alla möjligheter till både egen mark och arbete, här fanns goda utsikter för egen odling och en chans att bygga upp drömbostaden. Men det var knappast det lättaste steget att ta i livet, även om den amerikanska drömmen lockade så innebar en flytt att man fick lämna de som betydde mest för en. En hel del familjer utvandrade men många begav sig iväg ensamma. Föräldrar och annan släkt som kanske inte skulle klara av resan fick stanna kvar i hemlandet, saknaden blev svår för båda parter och oron för hur resan gått blev tuff för de som stannade kvar i Sverige. För en del som inte överlevde resan fick familjen där hemma aldrig veta vad som egentligen hände eftersom det inte fanns någon som kunde skriva hem och berätta om det.

En era tar sitt slut

Hemma i Sverige stod dock inte möjligheterna stilla länge, här förbättrades levnadsförhållandena med tiden i takt med att industri – och byggnadsverksamheten expanderade i landet. Detta innebar att den lockelse som tidigare funnits med Nordamerika, man kunde nu tjäna sina pengar i det egna landet och på så sätt fanns möjligheten att skaffa egen mark även här. Under det första världskriget upphörde utvandringen helt under en period, men efter kriget lockade andra sidan atlanten igen. Nu var det dock inte lika många som utvandrade, från börskraschen 1929 och depressionen som följde så försvann det helt sakta men säkert. Invandrarna i Sverige blev tillslut större än utvandrarna, men antalet människor som återvände från USA var inte ens hälften så många. Endast ungefär 200 000 av de människor som begav sig till andra sidan atlanten återvände hem igen, en siffra som visar hur bra det egentligen var att göra resan över och sätta sina spår i den Nordamerikanska historien.

Relaterade inlägg