Vikingatro – del 1

Vikingatro

Sveriges rikes och Sveriges första regent, det är svårt att veta vart man ska fortsätta efter det, men i den långa och intressanta historia som Sverige faktiskt har så är något av det mest spännande Vikingarna. Vad själva ordet viking egentligen betyder är oklart, men det finns teorier om att det syftar på någon som levde från viken, alltså vattnet, för det är ju faktiskt det som vikingarna gjorde. I Europa blev dessa kända som ett folkslag som plundrade och namnet viking var då istället en annat ord för pirat. Man har hört talats om odrägliga, långhåriga män klädda i pälsar och läder som tog det de ville ha och förstörde det som kom i deras väg. Detta stämde dock inte, vikingarna har visat sig vara duktiga handelsmän som berättade otroliga sagor på fornnordiska.

Släkten är viktigast

I de vikingasamhällen som fanns levde folken i släktsamhällen där släktbanden var väldigt viktiga, även när mindre städer började bildas så fortsatte detta vara viktigt. Man såg till så familjen och släkten hade det bra och hjälpte varandra. Ibland var dessa släktsamhällen så stora att de kunde bilda egna landskap, i dessa fanns ett folkets ting eller stormän som höll ordning både i och  runt om samhällen. Man började med detta för att skapa ordning och rättvisa för de eventuella brott och överträdelser som begicks.

Ett träd fullt av världar

Asatron var det som rådde under vikingarnas tid, man dyrkade de olika asagudarna och  trodde kosmos hölls ihop av ett gigantiskt träd som kallades för Asken Yggdrasil. Historien berättade om dess grenar där det skulle finnas olika världar, i Asagården kunde man hitta asagudarna, i Midgård levde människorna sina liv. Det fanns även ett rike som kallades för Hel, detta var självaste dödsriket. Dessutom fanns ytterligare en värld där det bodde bland annat dvärgar, denna värld kallades Utgård. Denna värld ansågs vara fylld av mörka makter och fick representera mycket av det onda som dåtidens människor kunde tänkas råka ut för.

Mörka hot

Människornas tillvaro i Midgård skyddades utav gudarna, men ordningen bland dessa var ständigt under hot från de mörka makter som fanns i Utgård. Men detta hot kunde hållas på avstånd så länge som gudarna klarade av att kämpa mot jättar och andra ting som där levde, det var därför asagudarna hela tiden var tvungna att vara på sin vakt mot det hot som lurade utanför Midgård. De jättar som fanns i Utgård kom från ett väldigt talrikt släkte, detta innebar att de inte bara besatt en enorm styrka, de hade också en enorm visdom vilket gjorde dem till fruktansvärda motståndare. Som tur var hade människorna och gudarna Tor i fronten som kämpe mot dessa, och det hände fler än en gång att han alldeles solo fick ta sig an de mörka makterna för att på egenhand skydda världen och upprätthålla den rätta världsordningen. Ja det var ingen lätt uppgift att vara gud, men gudarna var egentligen indelade i två kategorier. Dels fanns asarna, men sedan fanns också de som kallades för vaner, gudar inom fruktbarhet, en kategori som är mycket lättare att fastställa än asagudarnas.

Relaterade inlägg