Vikingatro – del 2

Vikingatro

Vilka var då dessa gudar som fick försvara människorna och Midgård från de ständiga hoten som kom från Utigård? En av dem har jag redan nämnt, Tor var krigets och åskans gud, dessutom var han den främste beskyddaren utav världen Midgård. Aldrig slutade han kämpa för att beskydda och försvara både människor och gudar mot de mörka makter som om och om igen försökte sig på ett övertagande av denna värld. Även om Tor ofta fick kämpa ensam mot dessa varelser så hade han alltid hjälp med sig, en mäktig och magisk stridshammare vid namn Mjölner hjälpte honom i striderna. Med tanke på hur Tor kämpade  är det kanske inte så konstigt att det är just han som har blivit en den mest älskade gestalt i den nordiska mytologin. Detta syns tydligt om man tar sig en titt på Torshammaren, denna pryder både klädesplagg och halskedjor och är en populär symbol för alla de som är intresserade av den fornnordiska religionen. Dock var Mjölner, som faktiskt betyder krossaren, en populär symbol redan under vikingatiden, detta eftersom det var en symbol för styrka.

Den främste guden

Men trots att Tor var den som kämpade mest så var det inte han som hade titeln som den främste guden och därmed härskare över alla de andra gudarna. Denna titel bad Oden, en enögd och vis fadersgestalt som även var gud över striden, magin och skaldekonsten. Denne främste gud hade en väldigt speciell häst vid namn Sleipner, hästen skiljde sig från andra i den mening att den var åttafotad. Sleipner var dock inte det enda djur som Oden hade, även Hugin och Munin hörde till honom. Dessa två var korpar och de hade som uppgift att bevaka människornas och gudarnas världar och rapportera allt som hände till Oden.

En exklusiv plats

Oden levde i Valhall, en plats som inte bara var hans hem utan även boning för krigarna. Här hamnade hälften av de som dött i strid och sedan blivit upphämtade av valkyriorna. Den andra hälft som dog togs hand om av gudinnan Freja som vi ska ta en närmare titt på strax. Valkyriorna var en slags kvinnligt gudaväsen som hade i uppgift att servera de fallna kämparna vid Odens stora festhall. Men det var inte vem som helst som fick vistas här, platserna i Valhall var exklusiva och reserverades endast för de som dog en värdig död i strid.

Fruktbarhetsgudarna

Kvar har vi sedan fruktbarhetsguden Frej och fruktbarhetsgudinnan Freja. Dessa två tillhörde vanernas guda släkte och hjälpte människorna leva ett fredligt och rikt liv. Båda dessa gudar hade en stor betydelse för människorna på denna tid som levde i ett jordbrukssamhälle vilket kretsade kring sådd, skörd och fortplantning.  Det var i Frejas jättelika boning Folkang i Asgård som hon tog emot den andra hälften utav de som hade dött i strid. Medan Frej hade kontroll över vädret så var det Freja som hade hand om människors och djurs fruktsamhet. Det var till dessa två en del människor offrade för att få hjälp i vardagen.

Relaterade inlägg