Vikings – sagorna om Ragnar Lodbrok

Vikings - sagorna om Ragnar Lodbrok

Vikings är inspirerade av alla de sagor som finns om vikingen Ragnar Lodbrok, en av de mest legendariska nordmän och berömd för plundringsresor till England och Frankrike. Serien visar bonden Ragnar som genom mod och rätt typ av båtar blir ökänd genom framgångsrika angrepp mot England. Han blir så småningom en skandinavisk kung, med stöd av sin familj och medkrigare. Efter Ragnars död fortsätter berättelsen genom hans söner och deras äventyr i England, Skandinavien och Medelhavet. De slåss dock inte bara mot andra utan även mot varandra.I mars 2016 beslutades det om en förlängning av tv-serien med en femte säsong med 20 avsnitt, och det skulle då bli den sista säsongen. Men även den blev oerhört framgångsrik så i januari 2019 beslutade man om en sjätte säsong och att man inte stänger dörrarna helt för fler säsonger.

Inspirerad av Snorre Sturlasson

Serien är direkt inspirerad av sagorna och de historiska berättelserna om nordmännen i det tidiga medeltida Skandinavien. Man får följa den legendariske vikinghövdingen Ragnar Lodbrok och hans besättning, familj och ättlingar. Ragnar föddes i verkligheten npgon gång i slutet sv 700-talet men finns omskriven i islandssagorna Eddan som Snorre Sturlasson skrev på 1200-talet. Det han skrev var en blandning av verkliga händelser, släkthistorier och myter. Exakt vilka delar som är sanna och inte är svårt att veta. Norska legendariska sagor var också delvis fiktiva berättelser baserade på den norska muntliga traditionen och sedan nedskrivna runt 200 till 400 år efter själva händelserna som beskrivs. Andra inspirationer till serien är hämtad från historiska källor som den om Vikinga-slaget vid Lindisfarne som fkinns tydligt beskrivet i historieböckerna. Serien Vikings handlar om början av vikingatiden och om räden vid Lindisfarne år 793. Det finns kritiker som menar att det finns historiska felaktigheter i seriens skildring av vikingasamhället.

Kritiserad och hyllad

Joel Robert Thompson har kritiserat skildringen av skandinavernas förmodade okunnighet om förekomsten av Storbritannien och Irland, likväl som att dödsstraff användes mer än förskjutning från samhället (som då var deras mest allvarliga straff). En historiker vid Central Michigan University, Monty Dobson, kritiserade skildringen av vikingatidsdräkter men menade även att halv-fiktiva serier som Vikings ändå kan vara ett användbart undervisningsverktyg.Norska Aftenposten skrev att serien felaktigt avbildat templet i Uppsala som en stavkyrka i bergen medan det historiska templet faktiskt låg på platt land. Dessutom att stavkyrkor var ett kännetecken för senare kristen arkitektur. Däremot hade templet likheter med rekonstruktioner av Uppåkra hof i Lund. Många händelser i serien, speciellt de större, är hämtade direkt från historien. Likväl som att karaktärer i serien i många fall är hämtade direkt från en riktig person. Däremot är tidslinjen och de årtal som visats inte alltid enligt verkligheten, detg har gjorts för att få en dramatisk effekt. När det gäller de historiska skildringarna och problematiken med exaktheten i serien har Michael Hirst sagt  “Jag var tvungen att ta mig friheten i vissa fall med Vikings eftersom ingen säkert vet vad som hände på den tiden. Och vi vill att folk ska titta på det, vi når miljontals tittare”.

Relaterade inlägg